M/S Gudingens avgångar körs av M/S Skiftet

M/S Gudingens bogpropellers reparation fortgår. Avgång kl. 12:00 från Långnäs och 15:00 från Kökar trafikeras idag av M/S Skiftet.