M/S Gudingens dockning förlängs ytterligare

M/S Gudingens dockning på Stockholms Reparationsvarv förlängs p.g.a. mer arbeten än beräknat.
Måndag 13 juni börjar högsäsongen på södra linjen och då sätts M/S Knipan och M/S Ejdern in på södra linjen tillsammans med M/S Skiftet enligt följande:
- M/S Gudingen ersätts av M/S Knipan mellan Galtby-Kökar t.o.m. måndag morgon 20/6
- M/S Knipan ersätts av M/S Ejdern mellan Långnäs-Kökar fr.o.m. måndag morgon 13/6 t.o.m. söndag kväll 19/6
- M/S Ejdern på Brändö-Kumlingelinjen ersätts fr.o.m. söndag 12/6 kl. 23:00 av en färja eller båt som meddelas om senare
Översynschemat finns på www.alandstrafiken.ax/Turlistor/Översynsschema 8.6.2022.

Trafikplanering:
Sten Schuman, upphandlare på transportbyrån
Tekniska frågor:
Joel Karlsson, teknisk inspektör, transportbyrån