M/S Gudingens försenade avgång Kökar-Långnäs kl. 15:00

M/S Gudingens ankomst till Långnäs är ca. kl. 18:10. Tekniska problemet är nu löst, från avgången Långnäs-Kökar kl. 18:15 enligt ordinarie tidtabell. 
M/S Gudingen +358(0) 40 769 3687.