M/S Gudingens hiss åter i bruk

M/S Gudingens hiss åter i bruk fr.o.m. fredag 24 maj.
M/S Gudingen GSM +358 (0)407 693 687.