M/S Knipan till Åva-Osnäslinjen

M/S Knipan trafikerar på linjen Åva-Osnäs då M/S Viggen trafikerar på Hummelvik-Torsholma under M/S Alfågelns dockning. M/S Knipan går i trafik söndagen 4 september kl. 10:15 och M/S Viggen är tillbaka i trafik måndagen den 19 september kl. 07:10. 

M/S Knipan har inget café men ombord finns det myntautomater för kaffe och läsk.