M/S Knipans översyn förlängs tills 13.12.2013

M/S Knipan är åter i trafik fredag den 13 december kl. 06.00 från Hummelvik. M/S Ejdern ersätter M/S Knipan under översynen. M/S Ejdern är åter i trafik på tvärgående linjen fredag den 13 december kl. 09.35 från Snäckö.