M/S Odin kan lasta och lossa tung last igen

Strömförsörjningen från färjan är organiserad vilket innebär att M/S Odin kan lasta och lossa tung last i Överö igen. M/S Odin GSM +358 (0)404 840 352.