M/S Rosala II trafikerar på Enklingelinjen

Onsdag 3 juni och fram till slutet av augusti trafikerar M/S Rosala II på Enklingelinjen, mellan Enklinge-Kumlinge.
M/S Bärö blir reservfartyg på Enklingelinjen och beräknas återgå i ordinarie trafik på Enklingelinjen i september.

Enklingelinjens färja +358 (0)400 492 739.