M/S Skarven beräknas vara på varv i Teijo till 24/4

På basen av den information som är tillgänglig idag kan exakt dag för utdockning och trafikstart inte ges.
Grundstötningen förorsakade en skada i skrovet, vilken åtgärdas genom att byta ca 20 m2 plåt.
Mer information ges tisdag 23/4 2019.

Under M/S Skarvens dockning sköter M/S Odin Föglötrafiken (Långnäs-Överö vv), M/S Bärö sköter tvärgående linjen (Långnäs-Snäckö vv) och M/S Subsea Seven sköter Enklingelinjen (Enklinge-Kumlinge vv).

Trafikinformation och ersättande turlistor finns på Ålandstrafikens hemsida.