M/S Skarvens dockning förlängs t.o.m. 12 november

M/S Skarven ersätts av M/S Knipan t.o.m. tisdag 12 november 2019. M/S Skarven är ur trafik till onsdag morgon den 13 november för dockning. Dockningen drar ut på tiden pga varvets arbeten med andra fartyg. 

Söndagen den 10 november kör M/S Knipan extra avgångar kl 13:55 från Degerby, kl 14:30 från Svinö, kl 19:50 från Degerby och kl 20:25 från Svinö. 

Fordon ska vara klara att köra ombord senast 10 min före avgång, gäller även förtursfordon. 

M/S Knipan +358 (0)400 229 261.

Bilköer kommer att uppstå, uppskattningsvis främst mitt på dagen. Resenärer rekommenderas att lämna bilen och istället använda kollektivtrafiken, alternativt att samåka.
Närmare info se alandstrafiken.ax/Turlistor/Bussturlistor/Linje 5.