M/S Skarvens översyn förlängs t.o.m. 13 november

M/S Skarven ersätts av M/S Knipan t.o.m. onsdag 13 november. M/S Skarven är ur trafik till torsdag morgon den 14 november för dockning. Dockningen drar ut på tiden p.g.a. nya överraskande arbeten före provkörning. 

M/S Knipan +358 (0)400 229 261.

Bilköer kommer att uppstå. Försök att undvika transport av fordon  mellan Svinö och Degerby under tiden Skarven är ur trafik. Alla fordon kommer inte att rymmas med på turerna. Störningarna beräknas vara som störst mitt på dagen.
Buss från Svinö kombinerar med Föglölinjen 6 ggr per vardag till Mariehamn. Närmare info se alandstrafiken.ax/Turlistor/Bussturlistor/Linje5.