M/S Skarvens översyn förlängs t.o.m 14 november

M/S Skarven ersätts av M/S Knipan t.o.m torsdag 14 november. M/S Skarven är ur trafik till fredag morgon den 15 november för dockning. Dockningen drar ut på tiden p.g.a nya svårigheter med återmonteringen inför provkörningen.

M/S Knipan +358 (0)400 229 261.

Bilköer kommer att uppstå. Försök att undvika transport av fordon mellan Svinö och Degerby under tiden Skarven är ur trafik. Alla fordon kommer inte att rymmas med på turerna. Störningarna beräknas vara som störst mitt på dagen. Buss från Svinö kombinerar med Föglölinjen 6 ggr per vardag till Mariehamn.