M/S Skiftets dockning blir längre än planerat

M/S Skiftets dockning blir längre än planerat pga att svartvattentankarnas plåtar behöver bytas. M/S Ejdern ersätter på Södra linjen t.o.m. 10/11 2018.

M/S Skiftet planeras vara tillbaka i trafik söndag 11/11 2018.