M/S Skiftets hiss ur funktion

M/S Skiftets hiss är ur funktion tllsvidare. M/S Skiftet GSM +358 400 350 265.