M/S Skiftets hiss ur funktion t.o.m. kl. 12:00 idag

Hissen på M/S Skiftet är ännu ur funktion. Reparationen beräknas vara klar till kl. 12:00 idag, onsdag 24/7 2019. 
M/S Skiftet GSM +358 (0)400 350 265.