M/S Skiftets hiss tillfälligt ur funktion

Hissen ombord på M/S Skiftet, som trafikerar södra linjen mellan Långnäs-Kökar vv, är tillfälligt ur funktion. Hissen beräknas vara ur funktion t.o.m. avgång kl. 18:15 tisdag 23/7. Reparatör är på kommande. Vid behov av hjälp, vänligen meddela besättningen.
M/S Skiftet GSM +358 (0)400 350 265.