M/S Skiftets översyn ytterligare förlängd

M/S Skiftets översyn förlängs ytterligare. M/S Skiftet är tillbaka i trafik igen tisdag 19.11.2013 kl. 16:00. M/S Ejdern ersätter.