M/S Viggen är reparerad

M/S Viggen på rutten Åva-Osnäs har haft tekniskt fel som medförde att färjan körde med reducerad fart.
Felet är nu reparerat och M/S Viggen trafikerar enligt turlista.

M/S Viggen +358 (0)400 330 455.