M/S Viggens hiss är ur funktion

M/S Viggens hiss är ur funktion tillsvidare p.g.a. tekniskt fel. 
M/S Viggen +358 (0)400 330 455.