M/S Viggens hiss är reparerad

M/S Viggens hiss är åter i funktion.
M/S Viggen GSM +358 (0)400 330 455.