Paustiden i Simskäla måndagar kl. 11:30-12:30 återgår till kl. 11:30-12:05 fr.o.m. måndag 25/1 2021

Den utvidgade måndags-paustiden på Simskälalinjen tas bort tillsvidare. 
Paustiderna återgår till samma som år 2020.

Paus i Simskäla 2021
Mån-Sön, Helgdag:

11:30-12:05, onsdagar 11:30-12:30
14:00-14:15
17:00-17:35

Simskälalinjens vajerfärja +358 (0)457 3798 869