Preliminär bränsletransport till/från Brändö även fredag 6/8 och fredag 13/8 kl. 09:15

Möjligheten att transportera bränsle fredagar till och från Brändö har förlängts att gälla även 6/8 och 13/8:
- Avg. kl. 09:15 Osnäs-Åva
Körs endast vid bränsletransport som bokats via Ålandstrafiken senast torsdag kl. 12:00, men avg. kl. 10:00 Åva-Osnäs är ingen bränsletransport.
- Avg. kl. 17:30 Åva-Osnäs
Ordinarie avgång, men kl. 17:30 som retur av bränsletransport om bränsle transporterats kl. 09:15 på morgonen. 
Dessa bränsletransporter gäller även om farligt gods ska vidare till Lappo och Asterholma.
Max 20 passagerare medtas på bränsletur.