Rekommendation av webbläsare

Efter dagens uppdatering av bokningsprogrammet rekommenderar vi de kunder som använder webbläsare (browser) Internet Explorer att byta till annan webbläsare t.ex Chrome, Edge eller Safari. Microsoft ger inte längre full support för Internet Explorer och det medför att en del funktioner i vårt program inte fungerar som det ska.