Renoveringsarbete på Färjsundsbron

Den 12 juni 2018 inleds renoveringsarbete på Färjsundsbron. Arbetet kommer att orsaka begränsad framkomlighet vid och över Färjsundsbron.
Ett av körfälten kommer att vara avstängt från Färjsundstunneln och över bron. Trafikreglering kommer att ske med trafikljus. 
Arbetet beräknas vara klart 30 oktober 2018. Trafikanter uppmanas att reservera extra tid p.g.a. eventuell köbildning.
Kontakta Anders Sundblom, +358(0) 18 25145, anders.sundblom@regeringen.ax för ytterligare frågor.