Resenärer på Åva-Jurmolinjen rekommenderas att undvika tunga transporter 23-28/8

M/S Doppingen tas ur trafik för dockning måndag 23/8-lördag 28/8 och under tiden trafikeras Åva-Jurmolinjen av M/S Subsea V.
M/S Subsea V kommer att trafikera gamla färjfästet på Åva, varför lasten begränsas till person- och paketbilar upp till högst 3,5 ton. Lasten backas iland och passagerarantalet är max 12 passagerare.
Tyngre transporter kan köras via M/S Viggens färjfäste om det är ledigt, kontakta M/S Subsea V, tel. +358 (0)457 5782 732 senast dagen innan transport för att komma överens om tidpunkten.

Översynsschemat finnas på www.alandstrafiken.ax.