Resenärer på Åva-Jurmolinjen rekommenderas att undvika tunga transporter t.o.m. 1/9

M/S Doppingens översyn förlängs till onsdag 1/9. Under tiden trafikerar M/S Subsea V på Åva-Jurmolinjen.
M/S Subsea V trafikerar gamla färjfästet på Åva, varför lasten begränsas till person- och paketbilar maxvikt 3,5 ton. Lasten backas iland. Max 12 passagerare.
Tyngre transporter kan köras via M/S Viggens färjfäste om det är ledigt, kontakta färjan på tel. +358 (0)457 5782 732 senast dagen innan transport för att komma överens om tidpunkten.