Simskäla linfärjelinje

Trafikanter uppmärksammas på att trafikuppehållet på onsdagar är förlängd med 25 minuter.
Tiden för trafikuppehållet är efter ändringen kl. 11:30-12:30.
Ändringen träder i kraft omedelbart.

Simskälalinjen +358 (0)457 3798 869.