Simskälafärjan är reparerad

Simskäla linfärja är reparerad och trafikerar som normalt igen.