Skärgårdstrafiken påverkas inte av ev. strejk

Skärgårdstrafiken kommer inte att påverkas av en eventuell strejk som det varslats om från 1 mars 2019.