Skärgårdstrafikens avgifter 2014

Nu hittar ni skärgårdstrafikens avgifter för 2014 på www.alandstrafiken.ax under Priser/Färjpriser.