Störningar på Prästö-Töftölinjen torsdag 19/4

P.g.a. balkbyte på ordinarie färjklaff på Prästösidan torsdag 19/4 kommer trafiken mellan kl. 12:15-15:00 att ske med reservfärjan. Töftölinjens vajerfärja GSM +358 (0)457 3421 279.