Störningar på Töftölinjen tisdag 10/7

P.g.a. servicearbete kommer trafiken mellan kl. 14.00 – 15.00 att ske med reservfärjan.

Töftölinjens vajerfärja +358 (0)457 3421 279.