Tekniskt arbete på Simskälafärjan onsdag 9/10

Onsdag 9/10 är det inplanerat tekniskt arbete på Simskälafärjan. Arbetet kommer att utföras under trafikuppehållet kl. 11:30-12:30. 
Simskälalinjen +358 (0)457 3798 869.