Tidvis störningar på Töftölinjen mån 22/6

Måndag 22 juni kommer det tidvis att uppstå störningar i trafiken på Töftölinjen p.g.a. byte av trafikbommar.
Det är bommarna i Prästö och Töftö fästen för ordinarie färjan F123 som byts ut och trafiken sker tidvis med den mindre färjan F119 som har 60 tons kapacitet.

Töftölinjens vajerfärja +358 (0)457 3421 279.