Tidvis störningar för skärgårdsfärjorna i Långnäs p.g.a. pågående byggnadsarbeten

Färjfästena för skärgårdstrafiken i Långnäs repareras under några veckors tid. Under tiden som reparationer pågår i Långnäs kan bara det ena färjfästet användas för angöringar och avgångar för Tvärgående och Södralinjens färjor, vilket leder till att turlistorna inte kan hållas hela tiden. M/S Odins ankomst kommer att bli försenad vid sina ordinarie angöringar kl. 15:45 med ca 15 minuter, varmed anslutningsbussens tidtabell mot Mariehamn inte kan hållas. Beställning ombord på M/S Odin av extra transport med taxi är möjlig för bussresenärer. Byggnadstiden beräknas pågå fram till 4 juni, men de dubbla färjfästena kan vara tillgängliga för trafik redan före den utsatta tiden.

M/S Odin +358 (0)404 840 352

Tilläggsinformation (tekniska):
Anders Sundblom, Bro- och hamningenjör
+358 (0)40 585 3073
anders.sundblom@regeringen.ax

Tilläggsinformation (färjtrafik):
Sten Schauman, Upphandlare
+358 (0)40 171 9980
sten.schauman@regeringen.ax 

Tilläggsinformation (kollektivtrafik):
Per-Erik G. Cederkvist, Upphandlare
+358 (0)40 689 5788
per-erik.cederkvist@regeringen.ax