Tips! Köp årskort till din husbil

Nyhet 2020! Du kan köpa Grönt årskort för 160 euro till din husbil (kopplat till fordon), eller Grön/Gult årskort för 300 euro (kopplat till person). Grönt och Grön/Gult årskort berättigar till obegränsat antal resor till/från skärgården, samt för vidareresa utan tilläggskostnad för genomfart samma dygn om sista delsträckan är obokad (ÅLR 2019/8400, beslut i plenum 31/10 2019).
Personer med åländsk skärgårdskommun som hemkommun kan som tidigare köpa Rött eller Röd/Gult årskort till sin husbil. Rött och Röd/Gult årskort berättigar till obegränsat antal resor till/från/genom skärgården, även bokad genomfart.
Årskorten 2020 är giltiga 1/1-31/12 2020 och kan köpas on-line, eller på Ålandstrafikens kontor. 

För mer info är du välkommen att kontakta Ålandstrafiken.