Tis 5/11 avgick M/S Alfågeln kl. 12:30 istället för kl. 12:00 från Hummelvik

M/S Alfågelns tekniska fel har reparerats.
Avgång kl. 12:00 från Hummelvik avgick kl. 12:30 och har ca 30 minuters försening.