Töftölinjens ordinarie färja åter i trafik

Töftölinjens ordinarie vajerfärja trafikerar enligt ordinarie turlista mellan Töftö-Prästö. Töftölinjen, GSM +358 (0)457 3421 279.