Töftölinjens turlista version 3 hittas online

Två avgångar saknades i tidigare versionen, men uppdaterad turlista hittas nu online.
Tillagda avgångstider är från Prästö till Töftö lördag, söndag, helgdag kl. 10:00 och 21:00.