Tomt utrymme ombord

Transportbyrån har undersökt orsaken till att färjor som uppgetts vara fullbokade avgår med tomt utrymme ombord.

Metoden har varit att kontrollera den fordonslista som skrivs ut före avgång (lastlista) mot vilka fordon som faktiskt kommit ombord, beaktat avbokningar som gjorts kort före avgång.

Följande orsaker har gått att finna (utan prioritetsordning);

 1. sena avbokningar (även stora fordon)
 2. kunder nyttjar inte bokat utrymme (no show)
 3. bokad lastbil kan ha så låg vikt att den inte behöver stå i mittfilen, vilket frigör rum
 4. skärgårdsplatser nyttjas inte fullt ut
 5. paketbil och hög personbil har reserverats höga metrar men ryms på låga metrar (detta var möjligt fram till februari i år)
 6. Bokade fordon kommer ombord även i mellanhamn, inte endast i starthamn

Det har inte gått att finna indikationer på att själva bokningssystemet har inbyggda fel efter februari i år, då låga/höga metrar rättades till.

Några kommentarer till orsakerna och vad som gjorts och görs:

 • Sena avbokningar kan vara endera godkända (enligt avbokningsregler) eller icke-godkända (för sent)
 • Godkända avbokningar hinner inte alltid utnyttjas om det är kort tid till avgång
 • Vid för sena avbokningar faktureras kunden en avbokningsavgift
 • Bokat utrymme som inte utnyttjas rapporteras in från färjan och kunden faktureras en no show-avgift
 • Skärgårdsplatsernas antal har minskats under 2018
 • Lastbilars vikt förs in i mån av möjlighet
 • Paketbilar och höga personbilar reserveras låga metrar sedan februari
 • Under hösten tas en ny snabbare incheckning i bruk

Sammanfattningsvis kan konstateras att det ofta finns plats att boka nära avgång, sannolikheten är störst 6h eller 2h före avgång.