TRAFIKEN PÅ TÖFTÖ ÅTERSTÄLLD

Töftö ordinarie färja trafikerar normalt igen, enligt turlista.