Trafikinformation för Vårdöbron

Beroende av väder och vind påbörjas arbetet i slutet av denna vecka med den nya Vårdöbron som kan orsaka köbildning och störningar i trafiken. Dessa arbeten beräknas pågå ca 1 vecka men kan ta längre tid beroende på väderförhållandena. Gång- och cykelvägen på bron är avstängd under tiden. Närmare information ges av projektchef Taneli Ala-Rakkola, GSM +358(0) 457 350 0504.