Trafikomläggning Bomarsundsbron torsdag den 11/2 2021

Vi vill informera om projektet ”Nya Bomarsundsbron” och om kommande trafikomläggning nu på torsdag den 11/2 2021, så läs gärna bifogad pdf.
Har ni frågor eller funderingar kontakta oss gärna, kontaktuppgifter hittar ni i nyhetsbrevet.

Läs mer på vår websida och vår vägprojektkarta:
https://www.regeringen.ax/bomarsundsbron
https://www.kartor.ax/pages/vagprojekt