Trafikstopp på Embarsundslinjen 25/6

Embarsund vajerfärja är ur trafik torsdagsnatt 25 juni kl. 00:00 – 06:00 för obligatoriskt servicearbete på grund av plötsligt uppstått tekniskt fel. 

Resenärer ombeds ha särskilt överseende med att beakta det pågående trafikstoppet och att vajerfärjan under trafikstoppet kör endast i nödfall utryckningsfordon.

Embarsundslinjens mobilnummer: +358 (0)457 3798 871.