Trafikstörning på Tvärgående och Södra linjen 21/10 2021

Den nya Karlbybron på Kökar ska gjutas torsdagen den 21/10 2021. För gjutningen behövs 17-20 betongsbilar under 14-16 timmar.

För att betongbilarna ska komma fram i ett konstant flöde tas M/S Odin ur trafik från Tvärgående linjen och kör i stället skytteltrafik mellan Långnäs och Kökar hela dagen. På M/S Gudingens avgång kl. 10:00 på södra linjen har betongbilar förtur vilket betyder att annan last inte ryms med och avgången går direkt till Kökar.

Gjutningen är väderkänslig varför torsdag 28/10 2021 planeras som reservdag.