Trafikstörningar på Vårdö

Från måndagen den 26/8 till den 6/9 kommer stabiliseringsfräsning och beläggningsarbeten att utföras på landsväg 670, Vårdövägen mellan Töftö färjfäste och Vårdöbron. Sträckan är cirka 2500 m lång.
Trafikanter som ska till färjavgångar ombedes ta vägarbetet i beaktande då det tidvis kan vara begränsad framkomlighet samt hastighetssänkning på sträckan.