Underhåll av landramperna på Föglölinjen

Landramperna i Degerby och Svinö ska underhållas tisdagen den 26 maj 2020. Det är styrenheterna som ska bytas ut. Underhållsarbetet är planerat så att trafiken för M/S Skarven inte ska påverkas. Det kan uppstå korta trafikstörningar. Eventuella driftstopp beräknas inte pågå länge. 

Tekniska frågor:

Anders Sundblom, Bro- och hamningenjör, Vägnätsbyrån

Tel. +358 (0)18 25 145