Underhållsarbete på Asterholmalinjen 3-20 juni 2019

Underhållsarbete inklusive klaffbyte kommer att utföras på Asterholmalinjen från och med måndagen den 3 juni till och med torsdagen den 20 juni 2019. 

Det kommer enbart att vara möjligt att komma iland på Asterholma med personbil, dvs. inga lastbilar och tunga fordon kommer att kunna transporteras under denna tid.

Angöringen kommer att ske från piren, vilket kan medföra störningar i trafiken vid vissa vindar. 

Kontaktperson: 

Dan Jansén 

Byggmästare Bro och hamn

tel. +358 (0)457 529 5080