Uppdaterat översynsschema 23/10 finns on-line

Uppdaterat översynsschema med anledning av förlängningen av M/S Skarvens dockning finns on-line.
Närmare info, se alandstrafiken.ax/Turlistor/Översynsschema 2019.