Uppdatering: M/S Gudingens hiss används endast i nödfall t.o.m. 23/5

Uppdatering:

Hissen ombord på M/S Gudingen anpassas nu för rörelsehindrade och kan för tillfället enbart användas i nödfall.
Vänligen meddela besättningen om du är rörelsehindrad så ordnar de att hissen kan köras.
Montören kommer och färdigställer imorgon 23/5 och förhoppningsvis är hissen åter i bruk fredag 24 maj.
M/S Gudingen GSM +358 (0)407 693 687.